Jolien Cerpentier

she/her

Jolien Cerpentier - Student Kunstwetenschappen en Archeologie die graag schrijft met beelden en schildert met woorden.
Mijn poezië: Gedicht geopend en Strelend licht
Kortverhaal: Samen alleen zijn