Acht gedichten geïnspireerd door prachtige gedichten (2/8)

Elisa Lo-A-Njoe

In de straat

toen ik klein was wou ik liever ouder
mijn fantasie bracht verhalen
toen ik klein was wilde ik moederen

toen ik klein was
heb ik veel onthouden
nu ik groot ben 
wil ik dat allemaal vasthouden

toen ik klein was is vruchtbaar
niets hield mij tegen 
toen ik klein was was ik kunstenaar 

heb me vaak buitenaards gevoeld
wilde dichterbij mezelf
zij vertrokken van mij

mijn kamer een verstopplek
de maan verlicht mijn waarheid 
toen ik klein was wilde ik onzichtbaar zijn

ik ben niet te vergelijken
tussen plaats en tijd
ben ik onthaald

op plekken waar niets
heb thuis opgevat als
een tuin die voor de helft bezaaid was

toen ik klein was
was ik ouder
wou ik niets liever dan wijze lessen
mezelf boven wijzend

ik was niet van twijfels
dat kwam pas later
ben ik onverzekerd

bloemknop
voeding
bloeiend ontpoppen

toen ik klein was 
leerde ik mijn zusjes lezen en schrijven

toen ik klein was is vruchtbaar
niemand hield mij tegen

toen ik klein was klom ik in bomen
onder mijn bed speelden mijn poppen 
mijn fantasieën deelde ik met mijn konijn

toen ik klein was wou ik liever ouder
leerde ik mijn zusjes lezen en schrijven
toen ik klein was wilde ik moederen

toen ik klein was speelde ik graag verstoppertje
ik was moeilijk te vinden
toen ik klein was wilde ik onzichtbaar zijn

heb me vaak een buitenbeentje gevoeld
wilde dichterbij mezelf
zij vertrokken bij mij

ik ben niet te vergelijken
tussen plaats en tijd
ben ik onthaald

mijn kamer een melkweg
de maan wees mij wegen 
heb thuis opgevat als
verschillende planeten

ik was niet van twijfels
dat kwam pas later
ben ik onverzekerd

toen ik klein was wist ik niets beter
ik heb mezelf gevormd 
tussen muren 
tussen vies-en-lekkertje en vuurtjes opsteken
soms voelde ik me niet begrepen

op het speelplein tijdens het ruilen van Pokémon-kaarten
was ik de koningin
iedereen kwam bij elkaar van alle straten

toen ik klein was
was ik constant mezelf
niemand hield mij tegen

Geïnspireerd door Gershwin Bonevacia – In de Vruchtentuin