Negen stiftgedichten uit Wolters' Verklarend handwoordenboek

99

Citroenen

Roelof ten Napel

citroenen

we verlaten een dag
met mooie bomen
waaraan citroenen groeien;

wilde gele wolken