Vijf vertalingen van Emily Dickinson

55

O listig Wrak

Roelof ten Napel

Af en toe vertaal ik een gedicht van Emily Dickinson. Hier laat ik een paar van die vertalingen lezen, samen met wat notities. Deze laatste keer een vertaling van ‘A great Hope fell’.

*

Dit gedicht schreef Dickinson op een envelop. De regels zijn afgebroken om op het papier te passen, maar door het metrum valt het als gedicht te herkennen.

Het is kort, en het stopt abrupt.

Ik werkte aan mijn vertaling op een balkon. Toen ik bijna klaar was, en even opstond, blies de wind mijn aantekeningen weg. (Gelukkig kon ik me de regels, door het metrische houvast, goed herinneren.)

Een grootse Hoop
Viel ongehoord
Het Puin lag binnenin
O listig Wrak
Dat Zweeg, en zich
Geen Omstander liet zien